kvantum-tim.hr
Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 500 ml - Hrvatski proizvod

Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 500 ml - Hrvatski proizvod

36 Ordered
SKU AZR-500ML
€5.29 39,86 kn
Out of stock
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: €5.29 39,86 kn

Details

Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 500 ml - Hrvatski proizvod

 

Antiseptik za dezinfekciju ruku - pakovanje 500 ml

  • Odobrilo ministarstvo zdravstva
  • Proizvedeno u Hrvatskom laboratoriju akreditiranom prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025:2017 norme
  • Nježan za kožu i s hidratizirajućim učinkom
  • Na bazi 70% alkohola
  • Učinkovito stvorena formula koja ubija više od 99,9% virusa, bakterija i mikroba
  • Pruža dugotrajnu zaštitu

 

Dezinfekcija ruku

  • Kapnuti nekoliko kapi na ruku. Ruke je potrebno temeljito istrljati u trajanju od minimalno 30 sekundi.

Technical specifications

CAS/
EC/
Indeksni broj

Broj registracije po
REACH-u
% mase ili raspon Ime

Razvrstavanje prema Uredbi

(EZ) br. 1272/2008 (CLP)

64-17-5/
200-578-6/
603-002-00-5

01-2119457610-43 70 Etanol (denaturirani)* Zap.tek. 2 H225

56-81-5/
200-289-5/

REACH izuzeto
( Annex V.)

5% Glicerol

Nije klasificiran kao opasan

7732-18-5/
231-791-2

25% Destilirana voda voda

Nije klasificiran kao opasan

Write Your Own Review
Antiseptik za dezinfekciju ruku | 70% alkohola | pakiranje 500 ml - Hrvatski proizvod
2017 - 2023 © Kvantum-tim d.o.o. | Tečaj konverzije: 1 EUR = 7,53450 HRK