kvantum-tim.hr
Gel za dezinfekciju ruku na bazi alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod

Gel za dezinfekciju ruku na bazi alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod

25 Ordered
SKU GZR-1L
€12.18
Out of stock
Najniža cijena u zadnjih 30 dana: €12.18

Details

Gel za dezinfekciju ruku na bazi alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod

 

Gel za dezinfekciju ruku - pakovanje 1 litra

  • Odobrilo ministarstvo zdravstva
  • Proizvedeno u Hrvatskom laboratoriju akreditiranom prema zahtjevima HRN EN ISO/IEC 17025:2017 norme
  • Nježan za kožu i s hidratizirajućim učinkom
  • Na bazi 70% alkohola
  • Učinkovito stvorena formula koja ubija više od 99,9% bakterija
  • Pruža dugotrajnu zaštitu

 

Dezinfekcija ruku

  • Kapnuti nekoliko kapi na ruku. Ruke je potrebno temeljito istrljati u trajanju od minimalno 30 sekundi.

Technical specifications

CAS/
EC/
Indeksni broj

Broj registracije po
REACH-u
% mase ili raspon Ime

Razvrstavanje prema Uredbi

(EZ) br. 1272/2008 (CLP)

64-17-5 /
200-578-6 /
603-002-00-5

01-211957610-43-xxxx 70 Etanol Zap.tek. 2 H225
-/-/- - 0.20 -0.30 Miris

Nadraž. koža 2 H315
Derm.Senz. 1 H317
Nadraž.oka 2 H319
Kron.toks.vod.okol. 2 H411

124-68-5 /
204-709-8 /
603-070-00-6

 - 0.09 – 0.11 2-amino-2-metilpropanol

Nadraž.koža 2 H315
Nadraž.oka. 2 H319
Kron.toks.vod.okol. 3 H412Write Your Own Review
Gel za dezinfekciju ruku na bazi alkohola | pakiranje 1 litra - Hrvatski proizvod
2017 - 2024 © Kvantum-tim d.o.o.